เปิดโผ 22 เก้าอี้รัฐมนตรี หลังโซเชียลจ่อรวม ครม. พรรคก้าวไกล

ก่อนหน้านี้จากที่ได้มีการนำเสนอข่าวตัวแทนพรรคก้าวไกล ได้เริ่มประสานเกี่ยวกับโควตารัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ มายังแกนนำ

พรรคเพื่อไทยบางส่วน ว่าพรรคก้าวไกลขอโควตารัฐมนตรีที่ยึดโยงกับนโยบายพรรค ซึ่งจะเป็นกระทรวงหลักแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปแล้วนั้น ล่าสุด ในโลกโซเชียลได้มีการแชร์โผ ครม.ก้าวไกล ซึ่งมีการเปิดรายชื่อครบทุกเก้าอี้รัฐมนตรี โดยระบุดังนี้ 1.พิธา ลิ้มมเจริญรัตน์ นายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล 2.ศิริกัญญา ตันสกุล รองนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล

3.นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย 4.ชัยธวัช ตุลาชน รองนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล 5.ชูศักดิ์ ศิรินิลรองนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย 6.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสรองนายกรัฐมนตรี พรรคเสรีรวมไทย 7.พ.ต.อ.ทวี

สอดส่องรองนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชาติ8.รอมฏอน ปันจอร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล9.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย 10.ศิริภัญญา ตันสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พรรคก้าวไกล

11.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พรรคก้าวไกล 12.เผ่าภูมิ โรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พรรคเพื่อไทย 13.ปานปรีย์ พหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคเพื่อไทย 14.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคเพื่อไทย

15.สิทธิพล วิบูลย์ชนากุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคก้าวไกล 16.ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม พรรคเพื่อไทย 17.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคเพื่อไทย18.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ

ทรวงคมนาคม พรรคก้าวไกล 19.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พรรคก้าวไกล 20.วรภพ วิริยะโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก้าวไกล 21.กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคเพื่อไทย 22.วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคเพื่อไทย23.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคเพื่อไทย 24.สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พรรคเพื่อไทย 25.ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรรคก้าวไกล 26.อภิสิทธิ์ ไส่ศัตรูไกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พรรคก้าวไกล 27.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พรรคก้าวไกล 28.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พรรคก้าวไกล

29.ชัยธวัช ตุลาธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พรรคก้าวไกล 30.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พรรคก้าวไกล 31.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พรรคเพื่อไทย 32.แพทองธาร ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ 33.นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคเพื่อไทย 34.นพ.วาโย อัควรุ่งเรืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคก้าวไกล