หนุ่มฝันเห็นเจดีย์ 3 ครั้งก่อนมาขุดเจอเศียรนาคราชพันปี ใครสาธุขอให้สมหวังในเรือ่งทุกย่าง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพจเฟซบุ๊ก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ Phanom Rung Historical Park ได้โพสต์ภาพของชาวบ้านพร้อมระบุข้อความว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้รับแจ้งว่ามีการพบโบราณวัตถุบริเวณผิวดินในเขตพื้นที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับแจ้งจากประชาชนและหน่วยงานในท้องที่

ต่อมาในวันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กรมศิลปากร ได้เดินทางมาตรวจสอบโบราณวัตถุดังกล่าว จากการตรวจสอบ พบว่ามีลักษณะเป็นชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมเขมรโบราณ ส่วนปลายกรอบหน้าบัน รูปนาค 5 เศียรแผ่พังพาน สลักจากหินทราย

ขนาดโดยประมาณ กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 61 เซนติเมตร สูง 21 เซนติเมตร โดยลักษณะเศียรนาค ทำเป็นนาคเศียรโล้น นาคเศียรกลางคายท่อนพวงมาลัย เช่นเดียวกับประติมากรรมนาคในศิลปะแบบบาปวน พุทธศตวรรษที่ 16 เช่น ที่ปราสาทเมืองต่ำและปรางค์น้อย ปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น

ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ทำการบันทึกภาพ เก็บข้อมูล เพื่อทำบันทึก นำเสนอไปยังสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ทราบเพื่อพิจารณาและดำเนินการในลำดับต่อไป ทั้งนี้ทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ ปลัดและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด และประชาชนในพื้นที่ทุกท่าน ที่ได้แจ้งให้ทราบและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาโบราณวัตถุอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวของชุมชนพื้นที่บริเวณนี้ต่อไป