บ้านสวน 'ปารีณา ไกรคุปต์' ออกสภามาเลี้ยงไก่

รวยน้อยลง 49 ล้าน ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

บ้านสวน ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ ออกสภาเลี้ยงไก่ ในฟาร์ม 711 ไร่

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เมื่อครั้ง พ้นตำแหน่ง ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564

โดย ปารีณา แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 119,669,910.69 แบ่งเป็น ทรัพย์สินส่วนตัว จำนวน 112,138,610.20บาท และ เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นเงินฝากธนาคาร อีกจำนวน 7,531,300.49 บาท โดยมีหนี้สินทั้งสิ้น 28,429,118.15 บาท

สำหรับทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ น.ส.ปารีณา ประกอบด้วย เงินฝากในธนาคาร 34บัญชี จำนวน 23,516,879

รายการเงินลงทุนในบริษัทปารีณาไกรคุปต์ จำกัด จำนวน 9,999,800 บาท

รายการปล่อยกู้ให้ลูกหนี้ 8 คน ซึ่งมีทั้งตำแหน่ง กำนัน ,นายก อบต., นายกเทศบาล,และอาชีพรับจ้าง รวม 10,415,141บาท

รายการที่ดินจำนวน 25 แปลง มูลค่า 27,170,790 บาท

สิ่งปลูกสร้าง 9 หลัง มีทั้งที่ จ.ปัตตานี 2 แห่ง / จ.พังงา/จ.สงขลา/จ.ราชบุรี/จ.กาฬสินธุ์/ และ กทม. 3 แห่ง รวม 21,050,000 บาท

รถยนต์9 คัน และ จักรยานยนต์ 2 คัน มูลค่ารวม 12,286,000 บาท อาทิ รถ เบนซ์ รุ่น SLK200/ รถตู้โฟล์คสวาเกน คาราเวล / รถ10ล้อพ่วง/ รถบรรทุก และรถแทร็กเตอร์ เป็นต้น

สำหรับการแจ้ง รายการบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้ พบว่า น.ส.ปารีณา มีทรัพย์สินลดลง จากเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 62 ถึง 49,996,885.28 บาท และ มีหนี้สินลดลง 1,302,293.74 โดยรายการทรัพย์ที่ลดลง อาทิ

วัว จาก 500 ตัว (มูลค่า17 ล้าน) เหลือเพียง 50ตัว (1.7ล้านบาท) จำนวนที่ดินที่เคยแจ้ง มากถึง 76 รายการ ปัจจุบันเหลือเพียง 25 รายการ โดยครั้งนี้ โดยไม่มีการแจ้ง ครอบครอง พื้นที่ ภบท.5 ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี อีก จากเดิมมีการแจ้งไว้ 58 รายการ เนื่องจากพื้นที่ที่ถูกยึดคืนเพราะครอบครองโดยมิชอบ

พระสมเด็จบางขุนพรหม 2.5 ล้านบาท พระนางพญา ราคา 3.5 ล้านบาท ที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน อันเป็นเท็จ เนื่องจากนำพระอื่นมาแสดงแทน เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนั้น ครั้งนี้ น.ส.ปารีณา ยังคงแจ้งทั้ง2รายการเช่นเดิม นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งรายการปล่อยกู้ 7.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รายการเงินฝาก ของ น.ส.ปารีณา เพิ่มขึ้น 1,534,312 บาท เช่นเดียวกับเงินฝาก ของบุตร ที่เพิ่มขึ้น 1,646,103.49 บาท

นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ร่วมกับนายทวี ไกรคุปต์ บิดา เข้าครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พื้นที่จำนวน 711 – 2 – 93 ไร่

ยันบริสุทธิ์ ไม่ได้บุกรุกป่าสงวน ทำฟาร์มไก่เลี้ยงดูพ่อ