เปิดเงินเดือนท่าน ส.ว. ได้เท่าไหร่ให้คนคลานเข่าเข้าหา

เปิดเงินเดือนท่าน ส.ว. ผู้มีอิทธิพลที่สุดในสภาเลือกตั้งปี 66

หลายคน ยังได้ตั้งคำถาม ถึงเงินเดือน และค่าตอบแทน ของข้าราชการการเมืองในตำแหน่งต่างๆ

ซึ่งตามสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2556 อัตราเงินประจำตำแหน่ง และ

เงินเพิ่มของ ส.ส. กับ ส.ว. รวมไปถึงสิทธิพิเศษอื่น โดยระบุว่า – ประธานสภาผู้แทนราษฎร

มีเงินเดือน 75,590 บาท เงินเพิ่ม 50,000 บาท รวม 125,590 บาท – รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

มีเงินเดือน 63,860 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 106,360 บาท – ประธานวุฒิสภา

มีเงินเดือน 74,420 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท รวม 119,920 บาท

– รองประธานวุฒิสภา มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท

รวม 115,740 บาท – ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 73,240 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท– สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาททั้งนี้ ส.ส.

ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว

ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ส.ส. อีก – สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท ทั้งนี้ สมาชิก ส.ส. กับ ส.ว.

แต่ละคนยังสามารถมีผู้ช่วย 8 คน แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน มีเงินเดือนๆละ 24,000

ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน มีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท และผู้ช่วย ส.ว.5คน มีเงินเดือนๆละ 15,000 บาท