ทิม พิธา ปลื้ม คุยผ่านฉลุย เร่งค่าแรง 450 ให้ได้ใน 100 วัน

พิธา ปลื้มคุย หอการค้าไทยเห็นตรงกัน ต้องจับเข่าคุยค่าแรง 450 บาท ให้อยู่ใน 100 วัน ด้านประธานหอการค้า สบายใจหลังแลกเปลี่ยน หวังจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2566 ที่สภาหอการค้าไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย ร่วมกันแถลงภายหลังคณะผู้บริหารพรรคก้าวไกล ได้ประชุมหารือกับผู้แทนสภาหอการค้าไทย และหอการค้าไทย

นายพิธา กล่าวว่า ได้หารือกันใน 13 ประเด็น ตั้งแต่เรื่องของการทุจริต ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) การบริหารเศรษฐกิจ BCG และเศรษฐกิจชายแดน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมา พร้อมทั้งเผยความคืบหน้าของการจัดตั้งรัฐบาล และหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยครั้งหน้า จะมีคณะทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ SME กลับมาพูดคุยกันอีก ในหลายประเด็น ครั้งนี้กระชั้นชิด จึงมีเพียงพรรคก้าวไกลพรรคเดียว

สำหรับความเร็วในการจัดตั้งรัฐบาล ขึ้นอยู่กับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าจะรับรองส.สได้เมื่อใด เมื่อนับหนึ่งได้แล้ว จะมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ในการเปิดประชุมสภา และโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ส่วนการบริหารงบประมาณแผ่นดินปี 2567 ต้องคำนึงถึงเวลาและความคุ้มค่า งบประมาณ 250,000 ล้านบาท จะต้องรื้องบประมาณหรือไม่นั้น กรณีนี้จะมอบให้คณะทำงานด้านเศรษฐกิจหารือ เพื่อให้ได้ข้อสรุป ว่าจะตัดสินใจอย่างไร จึงจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านฯ ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อทำงานต่อไปได้ทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลแล้ว

การผ่าให้เป็นงบประมาณฐานศูนย์ มองว่า บางส่วนทำได้เลยในปี 2567 โดยเฉพาะในมูลค่า 250,000 ล้านบาทที่มีอยู่ เพราะยังมีงบบางส่วนที่ไม่สามารถแตะต้องได้ แล้วจึงสร้างระบบที่ชัดเจนในงบประมาณปีต่อๆ ไป

เมื่อถามถึงแนวนโยบายปรับขึ้นค่าแรง 450 บาทภายใน 100 วันแรกหลังได้เป็นรัฐบาล นายพิธา เผยว่า ได้ชี้แจงให้สภาหอการค้าไทย ได้มองภาพครบทุกมิติ ทั้งเรื่องอัตราค่าเงินเฟ้อ และผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าแรง 450 บาทมีความเหมาะสม ไม่ได้ประสงค์จะขึ้นค่าแรงอย่างเดียว แต่คิดว่าจะทำให้แรงงาน พัฒนาทักษะและดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วย แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในอัตราการขึ้นค่าแรงในระยะเวลา 100 วันหรือไม่ เน้นย้ำว่าต้องพูดคุยให้ครบทั้งไตรภาคี

นายพิธา กล่าวว่า ค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นนั้น ไม่ได้เชื่อมโยงกับราคาสินค้าที่จะแพงขึ้นเสมอไป มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ โดยจะทำให้อยู่ในกรอบเวลา 100 วันแรก

ด้าน นายสนั่น กล่าวว่า เป็นการพบปะที่สร้างสรรค์ มีความสบายใจเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน แต่หลายเรื่องก็น่าเห็นใจ พรรคก้าวไกลต้องทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งต้องประชุม และมอบหมายบุคคลติดต่อประสานงานหลัก คือ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

นายสนั่น กล่าวว่า เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 450 บาท ความเห็นของทั้งสองฝ่าย ไม่ได้แตกต่างกันมาก ทางหอการค้าเองเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรง แต่ต้องมาจับเข่าคุยกันในเรื่องของจังหวะเวลา และอัตราการปรับขึ้น ในเรื่องนี้หากเราสื่อสารกับสาธารณะไม่เข้าใจ จะเกิดการโต้แย้ง สำคัญสุดคือต้องลงรายละเอียดในเชิงลึก เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว เชื่อว่าพรรคก้าวไกลได้ฟังเสียงจากประชาชน เป็นเรื่องดีที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อจะได้หารือ ให้เกิดทางออกที่เหมาะสม อีกประเด็นคือเราต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเร็วที่สุด คาดว่าภายในเดือน ก.ย. จะแล้วเสร็จ

นายสนั่น กล่าวอีกว่า ไม่มีความกังวลเป็นพิเศษ เสียงประชาชนสะท้อนชัดอยู่แล้วผ่านการเลือกตั้ง พรรคการเมืองล้วนสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลซึ่งมีคะแนนเสียงมากที่สุดจัดตั้งรัฐบาล แต่ภาคเอกชนต้องการรับฟังความเห็นจากว่าที่รัฐบาล ซึ่งจากการหารือกัน พบว่ามีแนวทางเดียวกับหอการค้าไทยคือ การเชื่อมต่อจุด (Connect The Dots) เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความพอใจ หากรัฐบาลมีเสถียรภาพก็จะสร้างความสบายใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

หากจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ย่อมเกิดความเสียหายและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของทั้งไทยและต่างประเทศแน่นอน เราทุกคนต้องตั้งความหวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติ

เมื่อถามว่า จากประสบการณ์ของหอการค้าไทย เชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคก้าวไกลที่จะทำงานได้ตามที่หาเสียงไว้หรือไม่ นายสนั่น กล่าวว่า แนวทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ปัญหา สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าที่มีอยู่ ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มองว่าตรงกันหมด และมาถูกทาง