กรมอุตุฯเตือน 7 วันข้างหน้า ฝนถล่มยาวๆ

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ 11 มิถุนายน 2566 12:00 น. คาดหมายอากาศทั่วไป

ระหว่างวันที่ 11 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ในช่วงวันที่ 11 14 มิ.ย. 66 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ด้านรับมรสุมในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 17 มิ.ย. 66 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง

ในช่วงวันที่ 12 14 มิ.ย. 66 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าว

ไทยจะมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15 17 มิ.ย. 66 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 11 14 มิ.ย. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ตลอดช่วง สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 66

ออกประกาศ 11 มิถุนายน 2566 12:00 น. คาดหมายอากาศรายภาค

ระหว่างวันที่ 11 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 11 15 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 16 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 37 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 11 14 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันออกของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 15 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

ในช่วงวันที่ 11 14 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 15 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 11 15 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 16 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 12 17 มิ.ย. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 11 – 15 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 12 – 17 มิ.ย. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 38 องศาเซลเซียส

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 11 – 14 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 12 – 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 17 มิ.ย. 66 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 11 – 14 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 15 – 17 มิ.ย. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 26 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 38 องศาเซลเซียส